Nawet najbardziej doświadczony podróżnik po świecie narażony jest na nieprzewidziane zdarzenia losowe. Utrata bagażu, leczenie w szpitalu, czy hospitalizacja to niektóre ze zdarzeń, które możemy doświadczyć podczas wyjazdu za granicę. Załatwienie jakichkolwiek formalności za granicą jest bardzo trudne, a zwłaszcza bariera językowa może nam sprawić duży problem. Koszt leczenia, lekarstwa, przetransportowanie pacjenta do domu, to również wiąże się z ogromnymi kosztami. Dlatego warto mieć wykupić polisę ubezpieczeniową, by zabezpieczyć się z każdej możliwej strony. Polisa turystyczna nie tylko obejmuje zdrowie turysty. Ergo Hestia (https://superpolisa.pl/partner/ergo-hestia/) oferuje również inne świadczenia, umożliwiając w ten sposób wszystkim przebywającym za granicą zabezpieczyć przykładowo swój bagaż lub uzyskać pomoc jak przewiezienie do placówki medycznej. Jedną z najpopularniejszych form ubezpieczenia podczas podróży jest zakup Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego. Oczywiście nie zapewnia ona stuprocentowej ochrony.

Co powinno zawierać ubezpieczenie w podróży?

Podróż w różne zakątka świata wiąże się dla nas z niesamowitymi przeżyciami. Dlatego bardzo często przed wyruszeniem w podróż zastanawiamy się, czy jesteśmy zabezpieczeni na każdą możliwą ewentualność. Polisa turystyczna nie powinna budzić podobnych skojarzeń. Najważniejsze jest, aby podczas podróży chroniła nas w sposób kompleksowy. Dlatego najlepszym rozwiązaniem jest zakup polisy turystycznej, która zabezpieczy nas od wszelkiego możliwego ryzyka. Ergo Hestia ofertę zakupu polisy turystycznej kieruje do osób wyjeżdżających za granicę w celach zawodowych. Zarówno prac a umysłowa, jak i fizyczna może być narażona na różne niebezpieczeństwa. Wówczas konieczne może być zorganizowanie leczenia lub transportu pacjenta do szpitala, lub do miejsca zamieszkania. Dlatego warto zakupić ubezpieczenie turystyczne na czas podróży służbowej.

Choroby przewlekłe, a ubezpieczenie turystyczne

Podczas zakupu polisy turystycznej warto dokładnie sprawdzić, czy obejmuje ona również możliwość zaostrzenia się choroby przewlekłej podczas podróży zagranicznej. Niestety musimy liczyć się z tym, że podczas wyjazdu stan chorego może się pogorszyć. Wówczas ubezpieczenie może okazać się niezbędne. 

.